Lasteaiast

Vikerkaare lasteaed asutati 1967. aasta veebruaris raudteelaste lastepäevakoduna ja kandis numbrit 34. Tollal oli 6 rühma 140 lapsele ja õppekeeleks oli vene keel. Töötajaid oli 35 ringis.

Alates 1992. aastast loeti raudteele kuulunud lastepäevakodud linnavalitsuse alluvuses olevateks ning lasteaed nimetati Tapa lasteaiaks nr 4.

1994. aastast tegutseb lasteaed munitsipaalasutusena ja lasteaias avati üks eesti õppekeelega liitrühm ning sellest ajast sammuvad meie lasteaias kaks kultuuri käsikäes.

Vikerkaare nime kannab lasteaed alates 1999. aasta teisest poolest. Tänaseks oleme me üha rohkem Vikerkaare nime väärt, värvikad ja tegusad.

Me väärtustame last, kahte kultuuri, kostööd, hoolivust ja loovust. Tähtsad on inimesed, muusika, teater ja liikumine.

Tapa Lasteaed Vikerkaar Veski tänava poolt vaadates

Meie lasteaias on viis rühma ja kõik nad on erinevad – vene õppekeelega sõimerühm, aia- ja liitrühm, eesti õppekeelega liitrühm ja kahesuunaline keelekümbluse rühm (kus õppetöö viiakse läbi pool päeva vene ja pool päeva eesti keeles).

Hoolimata sellest, et töötajaid on meil alles ainult 21, võib näha imepäraselt tehtavat tööd. Meil on tugev, ühtehoidev, teineteist toetav ja rõõmus kollektiiv. Meil on uudishimulikud, rõõmsad ja tegutseda tahtvad lapsed, toredad lapsevanemad. Meil on laste rõõm ja armastus.

Lasteaias peab olema lõbus, sest rõõm tekitab omakorda rõõmu ja kui on hea tuju edeneb kõik hästi. Rõõmu ning tähtpäevi mitmekultuurilises lasteaias aga jagub.

ON KAUNIS MUINASJUTUSAAR
MEIL TEISEKS KODUMAAKS –
ME LASTEAED, ME VIKERKAAR –
JÄÄB MEELDE ELUAJAKS!
SIIT, MEIE VIKERKAARE ALT,
KUST PÄIKE KAUNILT SÄRAB,
JÄÄB PAISTMA IKKA KUTSUVALT
ME TEINE KODUVÄRAV.
SEE ON ME VIKERKAAR!
SIIN KAUNI VIKERKAARE ALL
ON KOOS VAID RÕÕMUS PERE,
EI UNUNE SIIN TANTS JA TRALL,
SIIN PÄIKE ÜTLEB – TERE!
NII MÖÖDUB MEIE LAPSEPÕLV,
ME ÕPIME, MIS VAJA –
SEAL, KUS ON MEIE KÜNKANÕLV
JA VIKERKAARE MAJA!
ME LASTEAED, ME RÕÕMU SAAR,
MEID SAADAB KOOLITEELE,
KUID VANA, ARMAS VIKERKAAR
MEIL IKKA MÕLGUB MEELES
KA SIIS, KUI SUUREKS KASVAME
JA OMA KODU LOOME –
KÄEKÕRVAL OMA LAPSED ME
KÕIK VIKERKAARE TOOME!

(Erik Tohvri, Tiia Iva, Eliisa Elfenbein “Pilvehaldjad”)