Rühmad

Linnupoeg sõimerühm (1,5-2,5 aastased)

Õpetaja Natalja Malõševa
Õpetaja Tatjana Tšuvpilo
Õpetaja abi Zinaida Teino

Rühma telefon: 53032466

FB: Linnupoeg Vikerkaar

Linnupojad on kõige nooremad ja alles kohanevad uue ning huvitava eluga lasteaias. Nad on särasilmsed, uudishimulikud ja kõike uut avastavad väikesed põngerjad. Linnupoja rühmas käib 15 last – 8 poissi ja 7 tüdrukut. Rühmas käivad nii eesti kui vene peredest lapsed, kuigi õppetöö on vene keeles. Keskkond rühmas on lõbus ja sõbralik. Lapsed tunnevad end hästi ja kindlalt terve päeva ning võtavad rõõmuga osa kõigist õpetaja plaanitud pedagoogilistest tegevustest. Eriti rõõmuga külastavad lapsed muusika- ja liikumistegevusi saalis. Juba varakult õpivad lapsed suhtlemist, eneseteenindamist, asjade jagamist, teiste laste lohutamist ning täiskasvanute kuulamist ja mõistmist.

Pääsuke (2-4 aastased)

Õpetaja Natalia Vakaljuk
Õpetaja Jelena Samsonova
Õpetaja abi Jelena Semjonova

Rühma telefon: 53821653

FB: Pääsuke Vikerkaar

Pääsukestele meeldib mängida, laulda, uurida ja vaadelda loodust. Iga uus päev algab neil omamoodi. Õppetöö toimub vene keeles. Pidev suhtlemine rühmas nooremate ja vanemate laste vahel soodustab heade suhete tekkimist. Kujunevad sõprussidemed, hoolivus ja iseseisvus. Rühm on väike kuid hubane ja sõbralik. Rühma positiivse keskkonna kujunemisest võtavad aktiivselt osa ka lapsevanemad. Laste arengu toetamiseks on loodud vajalikud tingimused ning arvestatakse kõigi laste iseärasustega. Pääsukeste rühmas käib 17 last –  8 poissi ja 9 tüdrukut. Kui mõnikord lähebki meel nukraks ja nutuvõru ümber suu tuleb, siis lohutab õpetaja süli ja head sõnad.

Kelluke (4-7 aastased)

Õpetaja Veera Loginova
Õpetaja Jelena Rudenene
Õpetaja abi Anžela Viglina 

Rühma telefon: 53816600

Kellukese rühm on vene õppekeelega ja selles rühmas käib 17 last – 9 poissi ning 8 tüdrukut. Kellukesed on väga toimekad, rõõmsameelsed, uudishimulikud, terased, teadmishimulised ja lustlikud. Neile meeldib puhas loodus ning nad käituvad looduses loodusesõbralikult. Lapsed koguvad tarkust kõigi viie meelega meid ümbritsevast: inimestelt ja loodusest: lindudelt, loomadelt, puudelt ja põõsastelt. Neile meeldivad väga eesti keele tegelused, eesti rahva kombed, rahvalaulud ja rahvamängud. Nad jagavad suurima hea meelega vene kultuuri traditsioone teiste rühmade lastele.  Nad teevad seda kõike rõõmuga ja hästi ning järjest paremini.

Päkapikk keelekümblusrühm (5-6 aastased)

Õpetaja Rita Šumljanski
Õpetaja ElenaVaravina
Õpetaja abi Oksana Sahno

Rühma telefon: 53811389

FB: Pakapikk Vikerkaar

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja värske lähenemine keeleõppes. Keelt ei õpita vaid omandatakse (nagu oma ema keelt). Lapsed õpivad suhtlema ümbritseva maailmaga kuulates ja jäljendades inimesi, kellega nad on igapäevases kontaktis. Nad arenevad korrates pidevalt uusi helisid, silpe, sõnu ja lõpuks lauseid. Kõigi toetus ja innustus tugevdab lapse soovi jätkata. See metoodika jäljendab loomulikku emakeele omandamise protsessi. Päkapiku rühmas on 18 last – 9 poissi ja 9 tüdrukut. Rühmas käivad nii eesti kui vene kodukeelega lapsed. Rühmas on loodud keskkond, mis soodustab kahes keeles õppimist. Pool päeva toimub õppe- ja kasvatustöö ühes keeles, pool päeva teises. Iga päev avastavad lapsed suures maailmas midagi põnevat. Uurivad ja vaatlevad kõike mis meie ümber, joonistavad ja voolivad, tantsivad ja laulavad ning mängivad palju koos. Nii päevast-päeva kõike korrates ja keelekeskkonnas viibides saavad lapsed võrdselt head oskused nii emakeeles, kui ka teises keeles.

Sipsik liitrühm (2-7 aastased)

Õpetaja Kristin Naarits
Õpetaja assistent Merili Laansalu 
Õpetaja abi Tatiana Grebenchuk

Rühma telefon: 53044496

FB: Sipsik Vikerkaar

Sipsiku rühma lapsed on sõbralikud, naerusuised, seltsivad ja abivalmid. Nad on uudishimulikud uurijad, teatri, spordi ja looduse sõbrad. Sipsikud peavad lugu eesti rahva kommetest, rahvalauludest ja rahvamängudest, nad mängivad näpumänge ja oskavad liisusalme. Nad osalevad suure huviga vene rahvakalendri üritustel, kus tutvuvad teise kultuuri omapäradega. Lastel on oma reeglid, millest nad kinni peavad. Lapsi on rühmas nii eesti kui ka vene kodukeelega peredest, kuigi õppetöö toimub rühmas eesti keeles. Rühmas toetatakse iga lapse arengut, arvestades tema individuaalsusega. Õppetöö toimub arvestades laste vanust kolmel tasemel: 3-4, 4-5 ja 6-7 ea. Sipsikuid on kokku 17 – 9 poissi ja 8 tüdrukut, kooli läheb järgmisel õppeaastal kuus last. Nagu liitrühmale kohane õpivad väiksemad lapsed suurematelt ning suuremad lapsed õpivad väiksematega arvestama ja neid abistama.