Avalduste esitamine

LASTEAEDA VASTUVÕTMISE JA KOHAST LOOBUMISE AVALDUS

Lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaia kohast loobumise avalduse saab esitada ARNO süsteemi vahendusel siit.

KOHATASU SOODUSTUS

Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanematele rakenduvad alates 1. jaanuarist 2023 alljärgnevad soodustused:

§ 3. Osalustasu soodustus

(1) Kui ühest perest käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lapse eest on osalustasu suurus 3%* töötasu alammäärast.

(2) Kui ühest perest käib lasteasutuses üheaegselt kolm või enam last, siis on teise lapse osalustasu 3%* töötasu alammäärast ning kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu maksma ei pea.

*2023. aastal võetakse aluseks 2022. aasta töötasu alammäär (654 eurot), millest 3% on 19,62 eurot.

Soodustuse saamiseks esitab vanem e-taotluse veebilehe www.tapa.ee/kohatasu või erandjuhul paberkandjal vallavalitsuse kantseleis Pikk tänav 15, Tapa.

Soodustusi saab taotleda juhul, kui laste ja vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vald. Vallavalitsusel on õigus kontrollida avalduses esitatud andmete õigsust.